CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP! Bun venit pe SITE-ul Casei Județene de Pensii Teleorman

PRECIZĂRI

cu privire la aplicarea prevederilor

Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024

Începând cu data de 1 ianuarie 2024:

  I.Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei.

  II.Câştigul salarial mediu net utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu este 4.426 lei.

  III.Cuantumul ajutorului de deces este de:

    •7.567 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

  •3.784 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
INFORMARE

Privind prevederile O.U.G. 115/2023 si a Legii nr.360/2023 aplicabile cu 01.01.2024

Casa Judeteană de Pensii Teleorman informează că, potrivit Legii nr. 360/2023 si O.U.G. 115/2023, începand cu 1 ianuarie 2024

1.Valoarea punctului de pensie prevazută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 lei se majorează cu 13,8% si este de 2.032 lei, începând cu 1 ianuarie 2024.

2.Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.626 lei.

3.Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei se mentine la 1,41.Indicele de corectie se aplică o singură dată, la înscrierea initială la pensie.

   -6.126 lei reprezintă castigul salarial mediu brut realizat in anul 2022, respectiv cel definitiv cunoscut in anul 2023 comunicat de Institutul National de Statistica.

   -5,79 reprezintă rata medie anuală a inflatiei pe anul 2011 cu care se actualizează valoarea punctului de pensie.

4.Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei, începand cu 1 ianuarie 2024.

Nota:

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a fost publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1089 din 04 decembrie 2023 si va intra in vigoare începând cu data de 1 septembrie 2024, cu exceptia art. 46 alin. (2), art. 84 alin. (6), art. 127, art. 168 alin. (2) si art. 169, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024 (conform art.167 din Legea nr. 360/2023).
 ANUNŢ

Postat la data de 27 decembrie 2023

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman înregistrează cereri pentru acordarea biletelor de tratament începând cu data de:

 08 IANUARIE 2024

Numărul de înregistrare nu mai constituie un criteriu de repartizare al biletelor de tratament!

Cererile se găsesc la sediul instituţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.pensiiteleorman.ro secțiunea Formulare Utile/Bilete de tratament şi se pot depune:

- direct la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman (etaj 1);

- prin poştă, pe adresa Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, str. Dunării, nr. 1, Alexandria;

- email, pe adresa ionela.moraru@cnpp.ro

Cererile se depun LUNI, MIERCURI şi VINERI.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0247310517
COMUNICAT

Referitor la aplicația RODPA1

Informare privind emiterea documentelor portabile A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile începând cu data de 08.01.2024
COMUNICAT

Postat la data de 05 decembrie 2023

Ȋncepand de astazi, 05.12.2023, persoanele care doresc sa se adreseze Cabinetelor de Expertiza Medicala Alexandria, din cadrul Casei Judetene de Pensii Teleorman, pot suna la urmatoarele numere de telefoane :

* 0247893001 - Oficiul de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacităţii de Muncă – Alexandria (Policlinica Alexandria, etaj II, camera 218)

* 0247893004 - Cabinetul de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacităţii de Muncă – Alexandria (Policlinica Alexandria, etaj II, camera 209)

Arondarea localitatilor poate fi consultata pe site-ul institutiei www.pensiiteleorman.ro in sectiunea Arondarea Localitatilor pe Cabinete de Expertiza Medicala.
COMUNICAT

Consecințe ale majorării, începând cu data de 1 octombrie 2023, a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în domeniul asigurărilor sociale de stat.
PRECIZĂRI

REFERITOARE LA AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT PENSIONARILOR ÎN LUNA OCTOMBRIE

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

- veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna octombrie 2023;

- veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna octombrie 2023;

- veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii iulie 2023;

- veniturile din drepturi acordate în baza legilor reparatorii cu caracter special, cu anumite excepții;

- veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza OUG 6/2009.

Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel;

- în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

- în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

- în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

De reținut:

- În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;

- Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;

- La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii octombrie 2023;

- Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat.

Casa Națională de Pensii Publice a tipărit taloanele de pensii/documentele de informare care au fost transmise CN Poșta Română SA pentru a fi distribuite către pensionari începând cu data de 01.10.2023.

Sumele suplimentare reprezentând ajutorul financiar sunt incluse pe aceste documente și sunt evidențiate distinct de cuantumul pensiei.


Biroul de presă al CNPP

 1 OCTOMBRIE

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

,,Ziua Internatională a Persoanelor Vârstnice “ este un frumos prilej de a ne îndrepta gândurile, pline de dragoste, respect și recunostință, față de fiecare persoană de vârsta a treia din comunitatea noastră și de a le mulțumi pentru sfaturile lor înțelepte si pentru exemplul lor de viață .

Cu această ocazie, conducerea Casei Județene de Pensii Teleorman vă felicită călduros, vă transmite cele mai alese gânduri de prețuire, vă dorește multă sanătate, bunăstare și vă asigură de eforturile continue pe care le depune pentru a deveni un sprijin solid și de încredere pentru dumneavoastră.


La mulți ani !


 COMUNICAT

Postat la data de 01 septembrie 2023

Referitor la cumpararea vechimii in munca

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență, prin care a reglementat, printre altele si prelungirea perioadei în care persoanele interesate pot „cumpăra vechime în muncă" în vederea pensionării pentru limită de vârstă. Astfel, termenul până la care pot fi încheiate contracte de asigurare cu plata retroactivă a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2024.

Măsura se adresează persoanelor care doresc să își completeze stagiul de cotizare și care nu au calitatea de pensionar; perioada pentru care se solicită încheierea contractului nu poate fi mai mare de 6 ani, anterioară datei încheierii contractului, iar plata contribuției – raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data încheierii contractului – poate fi efectuată într-o tranșă sau în mai multe tranșe, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

Biroul de presa al CNPP ANUNŢ

 In atentia cadrelor didactice care doresc sa depuna personal dosarele de pensionare

Postat la data de 24 august 2023

Avand in vedere Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si Legea nr. 263/2010, Casa Judeteana de Pensii Teleorman face precizarea ca joi, 31.08.2023, ghiseele de relatii cu publicul vor fi deschise in vederea depunerii dosarelor de pensionare de catre cadrele didactice care doresc sa le depuna personal. ÎN ATENŢIA COPIILOR BENEFICIARI AI PENSIEI DE URMAŞ

Postat la data de 22 august 2023

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2023.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2023 – 2024 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2023. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată potrivit procedurii.

Întrucât anul universitar începe la 2 octombrie 2023 și în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2023 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2023 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2023 – 2024, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2023, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2023. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2023, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2023 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate. COMUNICAT

C.J.P. Teleorman nu mai solicită dosar + copii de pe documente la înscrierea la pensie. Documentele originale necesare vor fi depuse la ghişeele de relaţii cu publicul împreuna cu cererea privind stabilirea pensiei.Adresa de email, la care persoanele care nu au un cont deschis în „ PORTAL CNPP” pot transmite documentele în format electronic, este „secretariat.teleorman@cnpp.ro". Documentele pot fi transmise şi prin fax la nr de telefon 0247311609. COMUNICAT

Postat la data de 28 iunie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 9 din 2023, în vederea îmbunătăţirii activităţii de relaţii cu publicul Casa Judeţeană de Pensii anunţă:

Pentru eliminarea deplasărilor inutile la sediul casei de pensii, în vederea depunerii de documente, persoanele asigurate şi pensionarii sistemului public de pensii au posibilitatea deschiderii unui cont pe „PORTALUL CNPP” .

Prin contul deschis se pot transmite documente în format electronic, solicitari de eliberare adeverinte de stagiu, venituri valorificate şi diverse documente, copii ale documentelor din dosarul de pensie, solicitări privind schimbarea modalităţii de plată a pensiei, transmiterea documentului de informare lunară a cuantumului pensiei, etc.

Procedura este prezentată în adresa: https://www.youtube.com/watch?v=vAVVqxhyZXg

Pentru persoanele care nu doresc să deschidă cont pe PORTALUL CNPP există în continuare posibilitatea de a transmite documentele prin poştă sau la email: „ secretariat.teleorman@cnpp.ro” .

Persoanele care aleg să transmită documentele în format electronic vor fi programate pentru depunerea documentelor originale şi verificarea documentelor originale care nu se depun la dosarul de pensie. COMUNICAT

Postat la data de 31 mai 2023

In atentia persoanelor care primesc pensii pentru perioada lucrata in SPANIA

Persoanele care primesc sume reprezentand pensie pentru perioada lucrata in Spania si care trebuie sa prezinte dovada ca se afla in viata catre Institutia ,,SECURIDAD SOCIAL” din Spania, pot folosi certificatul de viata in limba spaniola. Acesta se afla postat pe site-ul Casei Judetene de Pensii Teleorman, la capitol FORMULARE UTILE.

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul Casei Judetene de Pensii (ghiseul 2) cu formularul completat la Capitolul B impreuna cu documentul de identitate .

Dupa semnarea de catre reprezentantul legal al Casei Judetene de Pensii, formularul va fi transmis de persoana interesata, prin mijloacele convenite cu Institutia din SPANIA. ANUNŢ

Postat la data de 23 mai 2023

În atenția beneficiarilor de TICHETE SOCIALE acordate pe suport electronic reglementate de OUG nr.63 din 09.05.2022 şi OUG 166 din 08 Decembrie 2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin pentru compensarea prețului la energie care au devenit eligibili şi urmează să primească în viitor.

Pensionarii care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde emise pe suport electronic precum si tichete pentru compensarea preţului la energie și care nu mai locuiesc la domiciliul declarat sunt rugați să comunice Casei Județene de Pensii Teleorman, o copie a documentului de identitate ( BI/CI) din care să rezulte noua adresă de domiciliu.

Pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul în alt județ, aducem la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, au obligația de a transmite Casei Județene de Pensii Teleorman cererea de transfer a dosarului de pensie.

Facem precizarea că, emiterea cardurilor se face la adresa înscrisă în evidenţa Casei de Pensii şi pot apărea cazuri în care cardurile sunt expediate la adresa veche, care nu a fost actualizată. ANUNŢ

Postat la data de 7 martie 2023

A inceput distribuirea de bilete de tratament balnear pe anul 2023, doar pentru unitățile din cadrul TBRCM. Doritorii se pot adresa direct la sediul Case de Pensii Teleorman, biroul de bilete sau la telefonul 0247310517 interior 2. COMUNICAT

 Referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

Postat la data de 27 februarie 2023

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, va fi restituită, din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 - 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

Biroul de presă al CNPP ANUNŢ

Postat la data de 17 ianuarie 2023

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Națională de Pensii Publice >>> COMUNICAT

Postat la data de 09 ianuarie 2023

 REFERITOR LA EFECTELE DECIZIEI NR. 650 DIN 15 DECEMBRIE 2022

 A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

După cum se cunoaște, deja, în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

- Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;

- Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul. COMUNICAT

Postat la data de 03 ianuarie 2022

 referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României

In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt neconstituționale.

În temeiul art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, începând cu data de 28 decembrie 2022, nu se mai reține contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei pentru fiecare drept de pensie.

Având în vedere că la această dată s-a încheiat achitarea drepturilor de pensie aferente lunii decembrie 2022 și procedura plății drepturilor de pensie aferente lunii ianuarie 2023 este finalizată (tipărirea documentațiilor de plată și transmiterea în teritoriu a sumelor), CNPP are posibilitatea de a implementa Decizia Curții Constituționale prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

Biroul de presă al CNPP ANUNŢ

Postat la data de 20 decembrie 2022

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman înregistrează cereri pentru acordarea biletelor de tratament începând cu data de:

 09 IANUARIE 2023

Numărul de înregistrare nu mai constituie un criteriu de repartizare al biletelor de tratament!

Cererile se găsesc la sediul instituţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.pensiiteleorman.ro secțiunea Formulare Utile/Bilete de tratament şi se pot depune:

- direct la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman (etaj 1);

- prin poştă, pe adresa Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, str. Dunării, nr. 1, Alexandria;

- email, pe adresa ionela.moraru@cnpp.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0247310517 COMUNICAT

Postat la data de 14 decembrie 2022

Având în vedere aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 168/08.12.2022 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1186/09.12.2022, Casa Județeană de Pensii Teleorman face următoarele precizări:

- De la 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.586 lei la 1.785 lei, respectiv cu 12,5 %.

- De la 1 ianuarie 2023, indemnizația socială pentru pensionari prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, se majorează de la 1.000 lei la 1.125 lei.

- În anul 2023, pensionarii cu venituri lunare totale de până la 3.000 de lei vor primi un ajutor unic de la stat, astfel:

  a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

  b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

  c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Ajutorul financiar se va plăti în două tranșe: în luna ianuarie 2023, respectiv în luna octombrie 2023.

- Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii a fost prorogat la data de 1 ianuarie 2024.

- Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:

  a) invalizilor de război:

- 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;

- 1.300 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;

- 1.170 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;

  b) veteranilor de război:

- 780 de lei lunar;

  c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:

- 780 de lei lunar;Postat la data de 08 septembrie 2022 ÎN ATENŢIA COPIILOR BENEFICIARI AI PENSIEI DE URMAŞ

Postat la data de 23 august 2022

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2022.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2022 – 2023 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2022. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată potrivit procedurii.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2022 și în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2022 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2022 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2022 – 2023, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2022, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2022. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2022, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2022 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate. PRECIZĂRI REFERITOARE LA EMITEREA DOCUMENTELOR PORTABILE A1

Postat la data de 21 Iulie 2022

Începand cu luna iulie 2022, conform Ordinului nr. 384/01.07.2022 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, procedura de emitere a documentelor portabile A1 s-a simplificat.

Modelul de cerere care va fi adresat Direcției Relații Internaționale poate fi descărcat din portalul CNPP: https://www.cnpp.ro/documentul-portabil-a1.

Cererea poate fi transmisă Direcției Relații Internaționale prin următoarele canale de comunicare:

- prin portalul CNPP: https://www.cnpp.ro/depunere-cereri-si-documente (situație în care se alocă un număr de înregistrare automat)

- pe adresa de e-mail: formulara1@cnpp.ro

- prin Poștă (situație în care solicitantul își asumă un termen mai mare de soluționare).

Verificarea îndeplinirii condițiilor de emitere a documentului portabil A1 (Certificat privind legislația în materie de securitate socială care se aplică titularului) se va efectua pe baza informațiilor comunicate de solicitanți, prin declarațiile pe proprie răspundere, cuprinse în noile cereri, fără a fi necesară prezentarea altor documente suplimentare. PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA DISPOZITIILOR OUG 74/2022 PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR DE 700 DE LEI CARE SE ACORDĂ PENSIONARILOR ȘI BENEFICIARILOR DE DREPTURI PREVĂZUTE DE LEGI CU CARACTER SPECIAL, CU VENITURI MAI MICI DE 2000 DE LEI

 AJUTORUL FINANCIAR de 700 lei reglementat prin OUG nr.74/2022 se acordă o singură dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei.

 Sunt avute în vedere următoarele categorii de venituri:

 • Pensiile din sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022;

 • Venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii;

 • Venituri din indemnizația socială pentru pensionari;

 • Venituri din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022.

 Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

 De reținut:

 • În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;

 • Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni din luna iulie 2022;

 • La stabilirea plafonului de 2000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie;

 • Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere/reședința obișnuită în străinătate;

 • Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;

 • Ajutorul financiar nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus executării silite. În atenția beneficiarilor de tichete sociale acordate pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, reglementate de OUG nr.63 din 09.05.2022

 Pensionarii care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde emise pe suport electronic (cu venituri nete lunare mai mici sau egale de 1.500 lei) și care nu mai locuiesc la domiciliul declarat sunt rugați să comunice Casei Județene de Pensii Teleorman, o copie a documentului de identitate ( BI/CI) din care să rezulte noua adresă de domiciliu.

 Pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul în alt județ, aducem la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, au obligația de a transmite Casei Județene de Pensii Teleorman cererea de transfer a dosarului de pensie.


 În atenția angajatorilor și a persoanelor angajate care doresc să solicite înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată/anticipată parțială sau pensie de invaliditate

 Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

 Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon)

 Facem precizarea că, în cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.


 I M P O R T A N T

 În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii

 Casa Județeană de Pensii Teleorman aduce la cunoștința persoanelor interesate că aplicația care permite transmiterea documentului de informare în format electronic a devenit funcțională. Procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează, se semnează olograf/electronic, după caz și se transmite prin Portal, accesând secțiunea "Depunere cereri și documente".

 Pentru a vă facilita acest demers, redăm mai jos pașii pe care trebuie să îi urmați.

 Pentru transmiterea documentului de informare prin funcționalitatea care a fost dezvoltată în PORTAL, cererea va fi adaugată în PORTAL numai prin contul personal al beneficiarului, astfel:

 • Se acceseaza contul online din fereastra de autentificare de pe pagina principală a www.cnpp.ro, prin introducere e-mail și parolă;

 • Se accesează secțiunea "Completare formulare" – "Depuneri cereri si documente" "Pensii"– "Document de informare";

 • Se selectează "Transmiterea documentului de informare online" și se completează câmpurile obligatorii din fereastra "Depunere documente";

 • Anumite informații legate de datele de identificare sunt preluate în mod automat, dar există și posibiltatea ca acestea să fie modificate de solicitant;

 • Numerele de dosar de pensie și de alte drepturi/indemnizații se preiau în mod automat din sistem;

 • Documentul Cerere pentru transmiterea documentului de informare online trebuie încărcat. Acesta poate fi downloadat prin click pe Descarcă aici din fereastra Fișiere de încărcat. După descărcare, cererea tip se completează, se semnează olograf/electronic, după caz și se încarcă prin click pe butonul Alege fișier;

 • Se completează codul CAPTCHA din chenarul verde, apoi click pe butonul Salvează și trimite;

 • Se afișează mesajul: Cererea a fost transmisă cu succes către CNPP. Mesajul indică faptul că cererea a ajuns, în vederea prelucrării, la casa teritorială de pensii care a fost selectată de pensionar la momentul completării electronice;

 • Beneficiarul va primi de la PORTAL@CNPP.RO un e-mail de informare cu numărul de înregistrare alocat din PORTAL;

 • Beneficiarul va primi un alt e-mail de la PORTAL@CNPP.RO, de înregistrare a cererii în cadrul sistemului CNPP - număr alocat din Registratura casei teritoriale de pensii unde s-a depus cererea;

 • În secțiunea Cererile mele pot fi vizualizate detalii legate de cererea depusă;

 • Beneficiarul va primi un e-mail de informare după aprobarea cererii în cadrul sistemului CNPP;

 Accesarea documentului de informare online.

 Exista doua posibilităti de accesare a documentului de informare de către solicitant:

 • Documentul de informare poate fi accesat prin PORTAL, din contul utilizatorului: "Datele mele din sistemul public de pensii" -> "Document informare plata pensie";

 • Documentul de informare poate fi accesat din e-mail-ul solicitantului unde se va transmite o informare ce conține linkul către documentul generat.

 Accesarea documentului de informare generat în PORTAL se poate efectua doar in situația în care pe dispozitivul utilizat de solicitant, acesta din urma este logat in contul de PORTAL sau a salvat anterior datele de logare la PORTALUL CNPP.

 În caz contrar, va apare un mesaj de tipul: Raportul solicitat nu există.

 În această situație se va proceda astfel:

 • Se accesează contul online din fereastra de autentificare de pe pagina principala a www.cnpp.ro, prin introducere e-mail și parolă;

 • Se accesează: "Datele mele din sistemul public de Pensii" – "Document informare plată pensie";

 Verificarea autenticității documentului de informare

 Pentru verificarea autenticității documentului de informare de către instituții/societăți/autorități publice, pe PORTAL a fost creată secțiunea "Contact – Verificare document de informare".

 Verificarea se poate face astfel:

 • Prin introducerea identificatorului unic existent pe documentul de informare;

 • Prin scanarea codului QR existent pe documentul de informare, ceea ce presupune folosirea unei aplicații de citire a codului QR. Comunicat

 REFERITOR la acordarea ajutorului financiar pentru pensionarii din sistemul public de pensii, în luna ianuarie 2022, conform prevederilor O.U.G. nr. 132/17.12.2021

  Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, se acordă un ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri în luna ianuarie 2022 sunt până la 1.600 lei.

  Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel:

  - 1.200 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special cu venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei;

  - Ca diferență între nivelul de 2.200 lei și nivelul veniturilor cumulate din pensie sau din drepturile prevăzute de actele normative cu caracter special, pentru pensionarii și beneficiarii cu venituri între 1.001 – 1.600 lei inclusiv.
Casa Judeţeană de Pensii Teleorman este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice. Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.

În acest scop, pe lângă informaţiile şi serviciile oferite direct la sediile instituţiei, venim prin intermediul acestui site în întâmpinarea participanţilor la sistemul public de pensii cu informaţii actualizate, formulare, cereri tip și programe specifice ce pot fi descărcate de pe adresa noastră web www.pensiiteleorman.ro

În speranţa că site-ul va răspunde cerinţelor dumneavoastră, vă invităm și pe această cale să utilizați serviciile disponibile online, beneficiind astfel de avantajele unei soluții moderne de informare şi comunicare.

Având în vedere perioada complicată prin care societatea românească trece în acest moment precum și modificările legislative în sistemul public, vom prezenta în continuare câteva modificări pe care am fost nevoiți să le facem la nivelul instituției pentru a facilita accesul neîngrădit, la serviciile oferite pentru asigurații și beneficiarii sistemului de pensii.     I. ACCESUL LIMITAT ÎN SPAȚIILE DE RELAȚII CU PUBLICUL


Sperăm că suntem inteleși de solicitanții de servicii oferite de instituție prin faptul că acceesul în spațiile interioare este limitat respectând distanțarea fizică pentru a preintâmpina contactele fizice cu persoane posibil infectate. În spațiile destinate relațiilor cu publicul în materie de pensii accesul este limitat la numărul de persoane astfel încât să asigure distanțarea fizică. Numărul mare de solicitanți la prima ora crează disconfort și timpi de așteptare astfel încât, recomandăm persoanelor interesate prezentarea în a doua parte a zilei având avantajul timpului redus de așteptare.

Alternativă:

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PRIN EMAIL, FAX sau POȘTA ROMÂNĂ.

În cazul în care persoanele interesate nu doresc să aștepte la rând la ghișeele instituției pot transmite documentele prin internet, după cum urmează, prin:


     1. Portalul CNPP – secțiunea : "depuneri cereri și documente persoane fizice";
     2. adresa de e-mail: "pensii.teleorman@cnpp.ro"


Depunerea de documente se va face după descărcarea de pe site-ul Casei Județene de Pensii Teleorman www.pensiiteleorman.ro de la capitolul    " Formulare Utile" a cererilor corespunzătoare, completarea lor, semnarea și scanarea împreună cu documentele doveditoare.

Documentele scanate în format PDF, JPG, JPEG, XML sau PNG  vor fi înaintate :

      • încărcat la rubrica corespunzătoare după completarea câmpurilor indicate în       PORTAL CNPP (punctul 1), sau
      • sub forma de e-mail la adresa de la punctul 2


Dupa primirea e-mailului sau încărcării pe portalul CNPP persoana solicitantă, va primi pe adresa de e-mail confirmarea depunerii dosarului/documentelor de recalculare.

Ulterior confirmarii persoana solicitanta va fi programata telefonic pentru depunerea documentelor in original la sediul Casei de Pensii.


     3. Transmiterea documentelor prin fax la numarul de telefon 0247311609.


Dupa primirea documentelor, acolo unde este cazul, veți fi programați pentru depunerea documentelor în original sau vi se va solicita transmiterea documentelor prin poștă.


     4. Transmiterea documentelor prin POȘTA ROMÂNĂ sau prin orice serviciu de curierat care să vă asigure confirmarea predării documentelor.


     5. Relații se pot obtine și de la numerele de telefon : 0247 310 517.      II. ACCESUL ZILNIC la:

   • REGISTRATURA. Se pot depune zilnic la registratura instituției cereri diverse precum și cereri de recalculare care să nu necesite analiza documentelor de către o persoană ci doar eliberarea de numere de înregistrare pentru confirmarea primirii documentelor. Ca și în procedurile de mai sus este necesar ca pe solicitări sa se menționeze numărul de telefon de contact.

   • COMPARTIMENT BILETE DE TRATAMENT. Pentru depuneri de cereri bilete de tratament, informații si ridicare de bilete de tratament, programul este zilnic începând cu ora 8.30. Relatii se pot obține la telefon: 0247 310 540.

   • SERVICIUL EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI. Pentru incheierea de contracte de asigurĂri sociale, eliberarea de NOTIFICĂRI PRIVIND ASIGURAREA ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII si VOCAȚII LA PENSII programul este zilnic începând cu ora 8.30.

   • CASIERIA. Pentru plata ratelor aferente contractelor de asigurare și pentru ridicarea ajutoarelor de deces programul este zilnic începând cu ora 8.30


      III. EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ.


Programul la Cabinetele de Expertiză Medicală este intre orele 8.30 - 15.00.

Arondarea localităților poate fi consultată în sectiunea Arondarea Localităților pe Cabinte de Expertiză Medicală.

Pentru informații suplimentare se poate apela la numerele de telefon: 0783 204 747 –Oficiul de Expertiză Medicală Alexandria și 0783 227 334 – Cabinetul de Expertiză Medicală Roșiori de Vede.


      IV. AUDIENȚELE.


Având în vedere restricițiile referitoare la răspândirea coronavirusului și măsurile preventive activitatea de audiențe a fost suspendată. Persoanele care au nevoie de informații referitoare la documentele necesare pentru depunerea dosarelor de pensie, date din dosarele de pensionare, despre actele normative aplicabile se pot adresa in scris prin mijloacele de comunicare de mai sus precum si la telefoanele de contact, menționate la sectiunea Contact a site-ului.


      V. AJUTOARELE DE DECES


Plata ajutoarelor de deces se face prin:

   - casierie în zilele de luni, miercuri, vineri;

   - poștă la domiciliul solicitantului;

   - bancă în contul solicitantului prin prezentarea unui cont IBAN de la o bancă din Romania.

Menționăm că PLATA PRIN CASIERIE SE FACE ÎN LIMITA NUMERARULUI EXISTENT ÎN CASIERIE, ridicat de la Trezoreria Alexandria.

Pentru a evita asteptarea la sediul institutiei recomandăm solicitarea de plata a ajutorului prin Bancă sau prin Poștă. Relații se pot obține la telefon nr: 0374 035 603
 < PAGINA 2>