Ajutorul de deces

AJUTORUL DE DECES

 

          In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana cara face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.

 

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • Casa Județeană de Pensii Teleorman în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art.20 din Legea nr.422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul :

- 7.567 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

- 3.784 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.


Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 (de la Xerox);
 • certificat de deces (original);
 • act de identitate al solicitantului (original si copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
În cazul salariaților decedați:
 • adeverinta de salariat care sa certifice calitatea de asigurat, cu mentiunea ca angajatul nu se afla in concediu fara salariu si nu a avut absente nemotivate la data decesului.
 • extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare.
 • Nota: in cazul persoanei decedate care se afla in concediu medical la data decesului, solicitantul va prezenta copia certificatului medical

   


  VALOAREA AJUTORULUI DE DECES

  ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001  Anul  Luna

  Valoarea ajutorului de deces

  ( lei)

  In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

  In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

  2001

  Aprilie

  4.500.000

  2.250.000

  2002

  Ianuarie

  5.582.000

  2.791.000

  2003

  Ianuarie

  6.962.000

  3.481.000

  2004

  Ianuarie

  7.682.000

  3.841.000

  2005

  Ianuarie

  Iulie

  9.400.000

  940

  4.700.000

  470

  2006

  Ianuarie

  1.077

  538

  2007

  Ianuarie

  1.270

  635

  2008

  Ianuarie

  1.550

  775

  2009

  Ianuarie

  1.702

  851

  2010

  Ianuarie

  1.836

  918

  2011

  Ianuarie

  2.022

  1.011

  2012

  Ianuarie

  2.117

  1.059

  2013

  Ianuarie

  2.223

  1.112

  2014

  Ianuarie

  2.298

  1.149

  2015

  Ianuarie

  2.415

  1.208

  2016

  Ianuarie

  2.681

  1.341

  2017

  1 ian-19 feb

  20 feb

  2.681

  3.131

  1.341

  1.566


  2018

  1 ian-05 ian

  06 ian

  3.131

  4.162

  1.566

  2.081


  2019

  1 ian-14 mar

  15 mar

  4.162

  5.163

  2.081

  2.582


  2020

  1 ian-8 ian

  9 ian

  5.163

  5.429

  2.582

  2.715


  2021

  1 ian-11 mar

  12 mar

  5.429

  5.380

  2.715

  2.690


  2022

  Ianuarie

  6.095

  3.048


  2023

  Ianuarie

  6.789

  3.395


  2024

  Ianuarie

  7.567

  3.784