• Asigurati cu contract de asigurare sociala

 

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 263/2010, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

     

 Actele necesare:

1.  Contractul de asigurare sociala

2.  copie BI sau CI

3.  dosar de incopciat

4.  declaratie pe propie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente)  

         

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii cu contract de asigurare o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Având în vedere câştigul salarial mediu brut  stabilit pentru anul 2016 prin Legea nr.340/2015, în sumă de 2681 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei iar nivelul maxim fiind în sumă de  13.405 lei.

Contributia de asigurari sociale, in procent de 26,3%, se datoreaza de la data incheierii contractului de asigurare sociala, contributia lunara aferenta nivelului minim al venitului lunar asigurat de 938 lei fiind in suma de 247 lei.

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către asiguraţii în baza unui contract de asigurare  sau plata poate fi făcută, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

 

In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unui act aditional, in termen de 30 de zile de la modificare.

    

  •   Scurt istoric:

 

Pentru anul 2016 cota de contribuții de asigurări sociale datorate de persoanel asigurate în baza unui contract de asigurare este de 26,3% și se aplică începând cu luna ianuarie 2016.

Pentru anul 2015 cota de contribuție de asigurări sociale este de 26,3 % din venitul lunar asigurat și se aplică începând cu luna ianuarie 2015.

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 19 septembrie 2014 a Legii nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014, cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru condiţii normale de muncă este de 26.3%.

Pentru anul 2014 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea 340/2013 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2014. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru anul 2013 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea 6/2013 este de 31.3% si se aplica incepand cu data de 25.februarie.2013. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru anul 2012 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea 294/2011 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2012. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru anul 2011 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 287 din 28 decembrie 2010 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2011. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru anul 2010 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 19 /2009 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2010. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru anul 2009 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 19 /2009 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii martie.2009. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Pentru perioada ianuarie - februarie.2009, cotele utilizate la calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru venitul asigurat  este de 28%.

Pentru anul 2008 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.
      

Venitul lunar asigurat pentru perioada 1 ianuarie - 1 august 2007 nu poate fi mai mic de 318 lei si mai mare de 6.350 lei. Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Venitul lunar asigurat pentru anul 2006 nu poate fi mai mic de 269 lei si mai mare de 5.385 lei. Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29,25% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Venitul lunar asigurat pentru anul 2005 nu poate fi mai mic de 2.302.750 lei si mai mare de 46.055.000 lei. Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul 2005 este de 31,5% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

      

Contractul de asigurare sociala se incheie la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman.